top of page
ZVÝŠENÍ ZISKOVOSTI

Zvýšení zisku a snížení nákladů

 

Koho by nelákala vyšší ziskovost? Všichni chceme vydělávat více, ale je to opravdu tak snadné? Nikdo nikdy neviděl zubaře, jak si sám sobě vrtá zuby před zrcadlem. Nevěřte proto, že jste schopni efektivní a účinná opatření vždy implementovat sami. Optimalizovat ekonomiku ve Vaší společnosti je výhodné za pomoci zvenčí. Naši specialisté Vaši společnost pečlivě prověří po stránce toho, jak je na tom s připraveností na případnou krizi, jak se u Vás nakupuje, jak hospodaří Vaši zaměstnanci. Důvěra je hezká, kontrola je lepší. A specialisté zvenku při ní nejsou nikdy zatíženi osobními vazbami či dlouhá léta budovaným citovým vztahem k firmě. Zavolejte nám a my připravíme plán na zvýšení výkonu a ziskovosti Vaší společnosti.

Aktivni reseni
AKTIVNÍ ŘEŠENÍ KRIZE
outplacement_White.png

Propuštění zaměstnanců a uzavření části provozu

 

Mohli bychom vědecky popisovat něco, čemu by pravděpodobně nikdo nerozuměl. Místo toho však s Vámi budeme otevřeně mluvit o věcech a procesech, které k podnikání neodmyslitelně za určitých okolností patří. Pokud potřebujete propustit nadbytečné zaměstnance (a je jedno, zda je to jeden, anebo jedno sto, máme vždy řešení, kdy v souladu se zákonem, profesionálně a vysoce odborně pomůžeme Vaše bývalé zaměstnance nasměrovat na jejich novou profesní dráhu. Odborně hovoříme o outplacementu, ale my to raději popisujeme tak, že pomáháme všem Vašim lidem najít novou práci. Domluvíme jim pohovory, snížíme Vaše náklady s jejich odchodem a minimalizujeme právní, finanční i morální dopady na Vaši firmu.

 

Insolvenční řízení, exekuce a další provozní komplikace

 

Řízení podniku v provozních potížích není žádná překážka pro jeho fungování, ne každému jsou ale tyto okolnosti příjemné a je schopen takzvaně "pod tlakem" podávat odpovídající výkon. V žádném případě to nelze brát jako osobní profesní selhání nebo manažerskou slabost. S odpovídající odbornou a profesní zkušeností je však vše snazší. My stav Vaší společnosti pečlivě zhodnotíme po právní i ekonomické stránce, vytvoříme strategický krizový plán s několika možnými scénáři vývoje situace. Společně se potom budeme pohybovat po vytyčené trase a řešit dílčí potíže tak, aby se podnik stabilizoval, obnovil, restrukturalizoval, zmenšil, optimalizoval, jednoduše začal plnit Vaše podnikatelská očekávání, generoval zisk a plnil si své tržní role.

 

Rozchod společníků

 

Rozchod společníků se nápadně podobá rozchodu manželů. Většinou chtějí všichni všechno, časem ale zjistí, že v takovém rozpoložení nedostane nikdo nic a jediný kdo mezitím trpí je vaše společnost, zaměstnanci, zákazníci a dlouhodobě budované obchodní vztahy. Firma se nemusí nutně vždy rozpadnout, pokud se nemůžete se společníky dohodnout na vedení podniku. Neveďte ho exekutivně. Najměte si profesionály, kteří Váš podnik povedou za Vás. Vykonávejte přitom dál svoje práva jako společníci, užívejte si volnosti a pomáhejte zlepšovat výsledky společnosti zvenku. Jde o abstraktní manažerský model, kdy dostáváte nejvíce. 
Pokud se nemůžete na průběhu rozchodu dohodnout, je možné naše specialisty využít i pro přípravu a uzavření dohody o podmínkách rozchodu a vypořádání. Mnohdy řešíme i situace, kdy spolu společníci nemluví a principielně nejsou schopni nalézt žádnou shodu přes nepřekonatelný odpor vést jakýkoliv dialog.

 

Dědictví podniku a absence zkušeností s podnikáním

 

Mnoho našich klientů podíl ve firmě zdědilo po svých předcích. V podnikání buď nemají žádné, nebo jen velmi malé zkušenosti. Navíc jim často chybí chuť podnikat, nebo odvaha vstoupit do odvětví, které je jim cizí. Historicky jsme proto vykonávali manažerské funkce například za umělce, který zdědil podíl v podniku z oboru těžkého strojírenství, nebo za nezletilé děti, které v době převzetí dřevozpracujícího podniku musely být zastoupeny druhým rodičem, jenž byl učitelem na prvním stupni základní školy. Vše společně vyřešíme, nemějte obavy.

ODKUP PODILU
ODKUP PODÍLU A AKTIV
DanovaOp_White.png

V podnikání jsou občas chvíle, kdy se musíte rozhodnout, že už je pro Vás osobně lepší dál nepokračovat. My, specialisté z HR&Co, a.s. pomáháme již více než 11 let hledat našim klientům cestu, jak takovém případě efektivně a účinně ukončit účast ve společnosti, kde:

je vysoká úvěrová angažovanost, máte neshody s ostatními společníky, máte vysoký podíl závazků po splatnosti, musíte propustit podstatnou část zaměstnanců, musíte uzavřít výrobní závod, musíte podat insolvenční návrh, nebo vás svým zásahem zcela paralyzovala státní správa - exekuce správce daně, zajišťovací příkaz a další....

Udělejte v naší důvěrné spolupráci důležitý první krok, zavolejte nám a popište, o co se jedná. Následně Vás navštívíme, vyhodnotíme současnou situaci, navrhneme možnosti jejího řešení a vše ostatní uděláme za Vás. Jednání se společníky, účast při jednáních na úřadech, případně provedení společnosti insolvenčním řízením. Vy se můžete buď po odeznění "zlých" časů vrátit, nebo se definitivně vydat jinou cestou. To už je na Vás...

Interim Managment
INTERIM MANAGEMENT
ready_made_White.png

Najít vhodného kandidáta trvá asi tři měsíce. Vychovat z něj samostatně pracujícího specialistu pak zabere další rok až dva. Díky interim manažerovi nemusíte hledat někoho "na rychlo". Danou pozici je možné obsadit najatým zkušeným manažerem, který v těsné spolupráci s managementem připraví tuto pozici na příchod nového pracovníka. Pracovní místa bedlivě analyzujeme a můžeme se pokusit stávající místo i zrušit a úkoly přerozdělit mezi další pracovníky, pokud to povaha úkolů dovoluje. Nečekejte, zda se Váš výběr vhodného kandidáta podařil, nebo ne a vsaďte na ověřené postupy v oblasti HR. Zavolejte a my Vám pomůžeme dostat váš management zpět do kondice.

bottom of page